Hoidolle ja hoivalle paikalliset kasvot

Oppositio haastoi välikysymyksellä hallitusta vastaamaan vanhusten ja vammaisten hoitokotien hoidossa tapahtuneisiin puutteisiin. Näitä lakeja on ollut säätämässä kaikki puolueet oppositiota myöten. Lakien noudattamista valvoo muut tahot. Puutteet vanhusten ja vammaisten hoidossa ei ole tällä hallituskaudella syntynyt ongelma. Ala-arvoisen hoidon syy ei ole Keskustan tai Sipilän.

Terveydenhuollon menot lohkaisevat kunnan budjetista reilusti yli 50 %. Kunnilla on vaikeuksia suoriutua niistä ja ne ovat yrittäneet leikata kustannuksia kilpailuttamalla yksityisiä palvelun tuottajia. Alun alkaen palveluja tarjoavat yritykset olivat pieniä paikallisia kunnan omia yrittäjiä. Kilpailutuksen myötä yhä useammin palvelun tuottaja on monikansallinen pörssiyhtiö, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa voittoa.

Vanhusten hoidon kustannuksista suurin osa koostuu henkilöstömenoista. Mitä alemmaksi nämä kustannukset saadaan, sitä enemmän toiminta kannattaa taloudellisesti. Se on yksikertaista matematiikkaa. Ei siis ole ihme, että yksityiset palvelun tuottajat tinkivät palkkakustannuksissa. Henkilöstöä on vähän, syntyy helposti huonosti tekemisen kierre. Työ ei motivoi palkkauksellisesti, sijaisia on vaikea saada, alimitoituksella tehdään työtä, joka jää aina kesken, ja jota seuraava joutuu paikkaamaan, joka ei sitten ehdi tehdä omiakaan töitä. Syntyy vakava työntekijöiden kroonistumisen ongelma, joka on mahdollistanut nämä väärinkäytökset, mistä nyt on raportoitu.

Hyvään hoitoon pitää panostaa. Tämä tarkoittaa työntekijöiden osalta hyvät työyhteisötaidot omaavaa henkilöstöä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja motivoitunut asenne työhön. Kilpailutusosaamisen kautta kunnan tulee jo palvelunhankintavaiheessa tunnistaa laadukkaan hoidon osa-alueet ja vaatia niitä palveluksen tuottajalta. Yrittäjän tulee antaa hoidolle paikalliset kasvot ja omalla nimellä vastata laadun tasosta. Hyvä ja laadukas vanhusten ja vammaisten hoito on monen asian summa, johon me kaikki voimme vaikuttaa.

Rauno Rantaniemi